Giao dịch Arbitrage là gì?

Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược phổ biến trong nền tảng giao dịch, chủ yếu phổ biến giữa các tổ chức tài chính lớn. Đây là một chiến lược giao dịch tương đối ít rủi ro, tận dụng sự khác biệt về giá giữa các thị trường. Giao dịch chênh lệch giá tiếp tục thu hút các nhà đầu tư và các giao dịch tiền điện tử với số lượng lớn.

Trong hướng dẫn này, Liquid sẽ thảo luận về các chiến lược giao dịch chênh lệch giá và giải thích cách bạn có thể sử dụng chúng để mang lại lợi thế cho mình và hưởng lợi từ lợi nhuận ngắn hạn của chúng.

Giao dịch Arbitrage là gì?

Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của một tài sản riêng lẻ trên hai hoặc nhiều sàn giao dịch. 

Ví dụ: hãy xem xét một tài sản có tên là A và hai sàn giao dịch có tên là M1 và M2. Có thể giá của A trên sàn giao dịch M1 có thể khác với giá của A trên sàn giao dịch M2.

Một nhà giao dịch chênh lệch giá sẽ nhận thấy sự chênh lệch giá này, mua A với giá thấp hơn trên sàn giao dịch M1 và bán nó với giá cao hơn trên sàn giao dịch M2, tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá này thường tương đối thấp.

Mặc dù giao dịch chênh lệch giá phải chịu phí giao dịch cao và đòi hỏi nhiều vốn hơn, nhưng nhiều nhà giao dịch coi chênh lệch giá là một chiến lược giao dịch rủi ro thấp.

Giao dịch Arbitrage hoạt động như thế nào với tài sản tiền điện tử?

Bạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch chênh lệch giá bằng cách mua và bán tài sản tiền điện tử. Trong bối cảnh tiền điện tử, một nhà giao dịch có thể phải giao dịch với nhiều sàn giao dịch.

Hãy xem xét một ví dụ về Bitcoin (BTC), có sẵn để giao dịch trên hầu hết các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả Liquid.

Trong giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử, nhà giao dịch phải quan sát biến động giá Bitcoin trên nhiều sàn giao dịch và nhận thấy sự chênh lệch giá dù là nhỏ nhất.

Dựa trên những quan sát này, một nhà giao dịch sẽ mua Bitcoin với giá thấp hơn từ một sàn giao dịch và bán nó với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác. Nhà giao dịch phải xem xét phí giao dịch phải chịu trên tất cả các sàn giao dịch này trong khi tính toán tỷ suất lợi nhuận cuối cùng.

Miễn là nhà giao dịch chú ý đến tính chính xác của các con số và phí giao dịch, giao dịch chênh lệch giá một lượng Bitcoin đáng kể có thể tạo ra lợi nhuận lớn đáng kể.

Có một số điều kiện cần được xem xét:

  1. Nhà giao dịch phải có khả năng bán số lượng Bitcoin chính xác thông qua sàn giao dịch thứ hai. Các vấn đề với tính thanh khoản của BTC sẽ ảnh hưởng đến việc liệu một nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận hay không.
  2. Giao dịch mua bán chênh lệch giá không được mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Một nhà giao dịch chỉ có thể kiếm được lợi nhuận nếu mức chênh lệch giá (chênh lệch giá giữa hai thị trường) tồn tại.
  3. Chênh lệch giá của BTC giữa sàn giao dịch thứ nhất và thứ hai phải lớn hơn những gì bạn chi cho phí giao dịch.

Nếu giao dịch mua bán chênh lệch giá có thể đáp ứng các điều kiện này, nhà giao dịch sẽ nhận được nhiều tiền hơn những gì họ đã đầu tư vào sàn giao dịch đầu tiên để mua Bitcoin.

Trong khi đây vẫn là khái niệm phổ biến nhất đằng sau giao dịch chênh lệch giá, có một số công cụ phát sinh.

Các loại giao dịch Arbitrage

Giống như trong các ngành khác, các loại tùy chọn giao dịch chênh lệch giá khác nhau có sẵn trên thị trường tiền điện tử. Tất cả các loại này đều tập trung vào một khía cạnh của tài sản tiền điện tử hoặc khía cạnh khác. Để cung cấp cho bạn ý tưởng về số lượng lựa chọn bạn có, chúng ta sẽ xem xét ba loại giao dịch chênh lệch giá quan trọng trong tiền điện tử.

  • Giao dịch chênh lệch giá

Chúng tôi đã đề cập đến loại hình giao dịch chênh lệch giá này. Như tên cho thấy, kỹ thuật giao dịch này cố gắng tìm ra sự khác biệt về giá giữa hai sàn giao dịch tiền điện tử của một tài sản.

Sự chênh lệch giá xảy ra do các sàn giao dịch mất thời gian để cập nhật giá thực của tài sản. Do đó, nếu nhà giao dịch chênh lệch giá có thể nhận thấy sự khác biệt này và hành động nhanh chóng, họ sẽ có một khoản tiền lớn theo ý của họ.

  • Kinh doanh chênh lệch tỷ lệ tài trợ

Loại hình giao dịch chênh lệch giá này tập trung vào sự tăng trưởng tiềm năng mà một loại tiền điện tử có thể có. Nhà giao dịch sẽ sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ rủi ro về giá có thể xảy ra. Trong loại hình giao dịch chênh lệch giá này, lợi nhuận dựa trên tỷ lệ tài trợ của thỏa thuận.

Nếu hợp đồng trả cho bạn 3%, bạn sẽ có số tiền đó chỉ để sở hữu tiền điện tử. Các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai nếu họ dự đoán giá trị của tài sản tiền điện tử sẽ biến động nhiều.

  • Bán lẻ tam giác

Nếu chênh lệch giá trao đổi liên quan đến nhiều sàn giao dịch bán một loại tiền điện tử duy nhất, thì chênh lệch giá tam giác sử dụng các loại tiền điện tử và sàn giao dịch khác nhau. Bước đầu tiên, nhà giao dịch phải chọn tiền điện tử mà họ muốn giao dịch.

Bạn có thể xem xét BTC, LTC và ETH cho ví dụ này. Đầu tiên, nhà giao dịch sẽ sử dụng BTC để mua LTC từ một sàn giao dịch. Sau đó, họ sẽ sử dụng LTC để nhận ETH từ sàn giao dịch tiền điện tử giống nhau / khác nhau. Cuối cùng, nhà giao dịch sẽ mua lại số lượng BTC ban đầu bằng ETH.

Yếu tố quan trọng sẽ là sự khác biệt về giá giữa cặp BTC-ETH với LTC. Cũng giống như các loại giao dịch chênh lệch giá khác, ngay cả những khác biệt nhỏ nhất về giá cả và thời gian trong vài giây cũng có thể quan trọng trong các giao dịch này.

Nhược điểm của giao dịch Arbitrage

Chúng tôi đã thấy rằng giao dịch chênh lệch giá mang lại cho bạn lợi nhuận tốt bằng cách tập trung vào sự khác biệt về giá trị của một tài sản trên nhiều thị trường. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý một số rủi ro tiềm ẩn.

  • Rủi ro thực hiện xảy ra khi bạn không thể đóng giao dịch chênh lệch giá trong thời gian quy định. Nếu chênh lệch giá giữa hai sàn giao dịch thay đổi trước khi bạn kết thúc giao dịch, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với lợi nhuận âm.
  • Rủi ro giao dịch là một vấn đề khác và nó xảy ra khi bạn không thể bán tài sản tiền điện tử trong sàn giao dịch thứ hai như dự định của bạn. Nếu thị trường không diễn biến suôn sẻ nhất có thể, bạn có thể gặp khó khăn khi mua và bán tài sản.
  • Phí giao dịch cao hơn cũng có thể lật ngược tình thế trong giao dịch chênh lệch giá. Như bạn có thể biết, ngành tài sản tiền điện tử sử dụng phí giao dịch động và đôi khi chúng có thể cao như vậy. Nếu những khoản phí này cao hơn lợi nhuận bạn mong đợi từ giao dịch, thì đó là một vấn đề.

Bạn phải ghi nhớ những điểm này và hành động nhanh chóng nếu bạn tham gia vào giao dịch chênh lệch giá - ngay cả một phần nhỏ của vấn đề thứ hai trong hệ thống giao dịch này.

Giao dịch tiền điện tử

Việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử bằng cách theo dõi thủ công các thị trường tiền điện tử không thực tế và cũng không hiệu quả. Đó là nơi các bot giao dịch tiền điện tử có thể có ích.

Mục tiêu chính của bot giao dịch tiền điện tử là giúp các nhà giao dịch hưởng lợi từ các cơ hội chênh lệch giá bằng cách thu tiền mặt từ chênh lệch giá giữa hai hoặc nhiều sàn giao dịch.

Bots có thể giúp các nhà giao dịch tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro bằng cách kiểm soát các khoản lỗ trên nhiều sàn giao dịch.

Ví dụ: các bot giao dịch tiền điện tử miễn phí như Blackbird Bitcoin Arbitrage, Catalyst Enigma và ZenBot cho phép các nhà giao dịch kiếm thu nhập thụ động bằng cách sử dụng các chiến lược giao dịch hoàn toàn tự động.

Một số tùy chọn trả phí bao gồm Shrimpy, Hassbot, 3Commas và Cryptohopper.

Mặc dù giao dịch chênh lệch giá có thể ngụ ý “lợi nhuận phi rủi ro” hoặc “lợi nhuận được đảm bảo”, nhưng thực tế là có đủ rủi ro liên quan đến việc giữ chân bất kỳ nhà giao dịch nào. Tuy nhiên, với số vốn phù hợp và thực hành chiến lược này, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể với rủi ro thấp

Mua và giao dịch tiền điện tử trên Liquid

Nếu bạn quan tâm đến các khoản đầu tư tiền điện tử, hãy tạo một tài khoản miễn phí trên Liquid và tận hưởng quyền truy cập vào hơn 80 đồng tiền điện tử và mã thông báo thông qua các giao dịch mua đơn giản bằng thẻ VISA của bạn. Ngoài ra, Liquid cung cấp API hiệu suất cao, thanh khoản sâu và phí thấp. Liquid cung cấp một số trải nghiệm giao dịch độc đáo nhất trong ngành với nhiều loại tài sản, tất cả trong một nền tảng.

Đăng ký Ngay

Tất cả các ý kiến của tác giả khách mời là ý kiến của riêng họ. Liquid không xác nhận hoặc thông qua bất kỳ ý kiến nào và chúng tôi không đảm bảo bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra đối với nội dung được viết bởi các tác giả khách mời.

Nội dung này không phải là lời khuyên tài chính và không phải là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào khác. Bạn không nên dựa vào nội dung này cho bất kỳ quyết định tài chính nào. Mua, giao dịch bằng tiền điện tử có rủi ro đáng kể. Chúng tôi đặc biệt khuyên độc giả nên tự nghiên cứu và tìm hiểu trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào như vậy.

Liquid không đảm bảo hoặc ngụ ý rằng bất kỳ hoạt động hoặc tiền điện tử nào được mô tả trong nội dung này đều có sẵn hoặc hợp pháp ở bất kỳ quốc gia của người đọc cụ thể nào. Người đọc có trách nhiệm xem xét luật hiện hành ở quốc gia của mình.

Được viết bởi

Liquid

Providing liquidity for the crypto economy.