<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/f36e97ab990e4ac69c2734d14b05a7cc/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

  Tìm hiểu về Tài chính tổng hợp trong DeFi

  Tài chính tổng hợp trong DeFi cho phép người cho vay cung cấp các khoản vay cho người đi vay đối với tiền điện tử của họ bị khóa trong giao thức Compound.
  Bởi Liquid Mục
  Guides

  Hiệu ứng mạng là gì?

  Hiệu ứng mạng đề cập đến sự thay đổi đáng kể trong giá trị sản phẩm/ dịch vụ do tăng mức sử dụng. Hiệu ứng mạng và tiền điện tử.
  By Liquid In
  Guides

  Tính thanh khoản là gì?

  Thị trường mở thúc đẩy tính thanh khoản trong tiền điện tử. Cho phép chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt và ngược lại như sàn giao dịch Liquid.
  By Liquid In
  Guides

  Wrapped Tokens là gì?

  Wrapped Tokens hoạt động như một cầu nối giữa các blockchain khác nhau. Ví dụ về Wrapped Bitcoin (WBTC) và Wrapped Ether (WETH) sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
  By Liquid In
  Guides