<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/f36e97ab990e4ac69c2734d14b05a7cc/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

  Wrapped Tokens Là Gì?

  Wrapped Tokens hoạt động như một cầu nối giữa các blockchain khác nhau. Ví dụ về Wrapped Bitcoin (WBTC) và Wrapped Ether (WETH) sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
  Bởi Liquid

  Polkadot (DOT) là gì?

  Polkadot là một giao thức blockchain kết nối nhiều chuỗi chuyên biệt thành một mạng chung duy nhất.
  By Liquid

  Mã thông báo BiFi (BiFi) được liệt kê trên Liquid

  BiFi là dự án DeFi đa đường sẽ kết nối không chỉ Ethereum mà còn với các blockchain khác như Bitcoin, BNB, DOT và Klaytn. BIFI hiện có trên nền tảng Liquid

  Liquid Earn tặng bạn 13,898% mỗi năm từ số dư tiền điện tử

  Cùng Liquid nhận thưởng tới 13,898% APY mỗi năm từ số dư tiền điện tử. Nhận thưởng mọi lúc mọi nơi, rút tiền bất cứ khi nào bạn muốn và không bị giới hạn.