<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/f36e97ab990e4ac69c2734d14b05a7cc/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

  Polkadot (DOT) là gì?

  Polkadot là một giao thức blockchain kết nối nhiều chuỗi chuyên biệt thành một mạng chung duy nhất.
  Bởi Liquid Mục
  Guides

  Mã thông báo BiFi (BiFi) được liệt kê trên Liquid

  BiFi là dự án DeFi đa đường sẽ kết nối không chỉ Ethereum mà còn với các blockchain khác như Bitcoin, BNB, DOT và Klaytn. BIFI hiện có trên nền tảng Liquid

  Liquid Earn tặng bạn 13,898% mỗi năm từ số dư tiền điện tử

  Cùng Liquid nhận thưởng tới 13,898% APY mỗi năm từ số dư tiền điện tử. Nhận thưởng mọi lúc mọi nơi, rút tiền bất cứ khi nào bạn muốn và không bị giới hạn.

  Giải thích về mã cung cấp linh hoạt

  Mã cung cấp linh hoạt là khái niệm tương đối mới thuộc lĩnh vực DeFi còn được gọi là mã thông báo rebase. Rủi ro của mã cung cấp linh hoạt.
  By Liquid In
  Guides