<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/f36e97ab990e4ac69c2734d14b05a7cc/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

  Tương lai của thanh toán xuyên biên giới: Giải thích về chuyển tiền trong chuỗi khối

  Chuyển tiền xuyên biên giới. Liquid giải thích về thanh toán quốc tế thông qua các tùy chọn chuyển tiền blockchain. Ví di động và mạng blockchain là những người trung gian duy nhất.
  Bởi Liquid

  Crypto Coin so với Token: Tìm hiểu sự khác biệt

  Khác biệt cơ bản giữa token và coin. Đồng tiền kỹ thuật số được thiết kế để phục vụ mục đích tương tự như đồng tiền vật chất.
  By Liquid

  Tận hưởng phí thương mại cạnh tranh mới từ Liquid

  Liquid đang giảm phí thị trường với GIAO DỊCH MIỄN PHÍ lên đến 10.000 USD, khiến Liquid trở thành một trong những sàn giao dịch có tính chất cạnh tranh nhất trên toàn cầu!
  By Liquid

  TÌM HIỂU VỀ BITCOIN

  Tại sao Bitcoin lại quan trọng? Hướng dẫn mua Bitcoin với Liquid.
  By Liquid